Фондација Евро Центар зема учество на регионалниот настан на кој се промовираа новите финансиски инструменти на Европската Унија за микро, мали и средни претпријатија кои се достапни во регионот преку Инвестициската рамка за Западен Балкан (WBIF) во партнерство со меѓународните финансиски институции – Б2Б (Business to Business) а ќе има можност и за Б2Ф (Business to Finance) состаноци.