На 29 ноември 2023 беше одржана инфо сесија за билатерална соработка помеѓу Република Северна Македонија и Републиика Словенија, организирана од страна на Секретаријат за Европски прашања на РСМ и Амбасада на Р. Словенија.