Инфо сесија за Програма за трет програмски период 2021-2027 од ИПА втора компонента за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Косово, одржана на 4 Декември 2023. Деталите ќе бидат познати по излегувањето на Програмата.