Инфо сесија – Интерег Европа

Одржана информативна сесија на 04 Април, посветена на третиот повик од програмата Интерег Европа, организирана од Секретаријат за Европски Прашања со Заедничкиот Секретаријат на Програмата. Интерег Европа e кохезиона програма за меѓу-регионална соработка ко-финансирана од Европската унија. Вкупниот буџет на програмата од 379 милиони евра е наменет за поддршка на широк круг на потенцијални корисници на

Read More

Инфо сесија за Програма за трет програмски период 2021-2027 од ИПА

Инфо сесија за Програма за трет програмски период 2021-2027 од ИПА втора компонента за прекугранична соработка помеѓу Македонија и Косово, одржана на 4 Декември 2023. Деталите ќе бидат познати по излегувањето на Програмата.

Read More

Инфо сесија за билатерална соработка помеѓу Република Северна Македонија и Републиика Словенија

На 29 ноември 2023 беше одржана инфо сесија за билатерална соработка помеѓу Република Северна Македонија и Републиика Словенија, организирана од страна на Секретаријат за Европски прашања на РСМ и Амбасада на Р. Словенија. 

Read More

Фондација Евро Центар на регионален настан на кој се промовираа новите финансиски инструменти на ЕУ за микро, мали и средни претпријатија

Фондација Евро Центар зема учество на регионалниот настан на кој се промовираа новите финансиски инструменти на Европската Унија за микро, мали и средни претпријатија кои се достапни во регионот преку Инвестициската рамка за Западен Балкан (WBIF) во партнерство со меѓународните финансиски институции – Б2Б (Business to Business) а ќе има можност и за Б2Ф (Business

Read More